El catàleg en línia de l'Arxiu Municipal de Barcelona conté més de cinc-centes mil descripcions de documents del govern municipal i de l'administració de la Ciutat. També ofereix informacions d'altres fons i col·leccions de procedència privada. Una part d'aquestes descripcions contenen imatges digitalitzades.

La informació actual del catàleg representa una petita part dels documents que els centres d'arxiu custodien, pel fet que reuneix 40 quilòmetres de documentació textual, més de tres milions de fotografies i milers de documents cartogràfics, gràfics i sonors.

Per garantir els drets de propietat intel·lectual i d'explotació de les imatges, les sol·licituds de reproducció per a usos comercials, de publicació i difusió s'han de sol·licitar directament al centre d'arxiu on es conservi l'original.