Inici

[Pallols de la Ribera de 1693, Abans de Fer-hi Dos Horts de la Ciutat de Barcelona. Planta]

Número de registre

03055

Codi de classificació

C02.01 C02.01 Subcol·lecció de plànols d'edificis

Títol

[Pallols de la Ribera de 1693, Abans de Fer-hi Dos Horts de la Ciutat de Barcelona. Planta]

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Guitart Lostaló, General Villar Carmona, Francesc de Paula del

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

27/07/1888 - 27/07/1888

Resum general

S'hi indiquen els carrers Gran de la Ribera, d'en Caldes, del Pou, de les Benlligades, d'en Palet, d'en Xuclés, d'en Mico, de l'Abella, d'en Roldó, d'en Billoc (Bell-lloch) i d'en Sulivert (Julivert), l'escorxador, els fonaments de la muralla vella, així com la situació de la Peixateria, la plaça del Blat, la plaça firal de Sant Tomàs i els espais destinats a estendre el bacallà, eixugar la sal grossa i fer gúmenes per a galeres.
Es tracta d'una còpia del 27 de juliol de 1888 feta i signada pels arquitectes Francesc de P. Villar Lozano, Francesc de P. Villar Carmona i el general Guitart Lostaló de l'original conservat a l'arxiu de Carlos de Fortuny, baró d'Esponellà.

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes d'identificació

Títol en cartel·la ornamental.
Títol original: "Còpia de la planta dels pallols la qual se féu en lo any 1693 antes de fabricar-ne los dos orts per parexer que en lo esdevenidor no·ls podia fer en millor paratge lo excel·lentíssim (sic) ciutat de Barcelona, tant per la conveniènsia pública com per la conveniènsia pecuniària".

Notes de descripció

A la part inferior dreta, es llegeix: "Es copia exacta de su original existente en el archivo de D. Carlos de Fortuny. Barcelona 27 de junio de 1888. Los arquitectos Francisco de Paula Villar, Francisco del Villar Carmona, general Guitart Lostaló".

Cota

DIGITALITZAT 53-DD
Tuboteca. M10

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona