Inici

[Plaça de Catalunya]: [Antecedents]. Plano Que Manifiesta el Punto Donde D. Ramón Gay Y D. Antonio Brosa Solicitan Edificar, Adquiriendo para el Efecto la Porción de Terreno Marcado de Amarillo

Número de registre

11452

Codi de classificació

C02.03 C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals

Títol

[Plaça de Catalunya]: [Antecedents]. Plano Que Manifiesta el Punto Donde D. Ramón Gay Y D. Antonio Brosa Solicitan Edificar, Adquiriendo para el Efecto la Porción de Terreno Marcado de Amarillo

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Camino, Fernando

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

22/07/1852 - 22/07/1852

Resum general

El plànol mostra els terrenys que Ramón Gay i Antoni Brosa volen edificar en el sector de la Plaça de Catalunya. Assenyala també, la Porta d'Isabel II, la carretera que rodeja la plaça, el curs de la Riera de Malla, la Torre Canaletes i el carrer de Tallers.

Notes d'identificació

Referència datació: 1892 - 1895 ?

Cota

11.5 / C2-3

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona