Inici

Reportatge Fotogràfic Actvitats i Espais Urbans 1986-1990

Número d'expedient

0380

Número de registre

0380

Codi de classificació

L130 Crònica gràfica

Títol

Reportatge Fotogràfic Actvitats i Espais Urbans 1986-1990

Tipus de document

Fotogràfic

Productor

Districte de Nou Barris / Productor

Data inicial

01/01/1986 - 31/12/1990

Resum general

36 imatges de la Festa del Sol, 17 de juny de 1990 (ALB031/0074), 15 imatges del carrer Mina de la Ciutat i de les obres a l?arxiu, maig de 1990 (ALB031/0075), 15 imatges del dipòsit d?aigües de Trinitat Nova, juny 1990 (ALB031/0076), 24 imatges en BLANC I NEGRE de la Festa Major del 4 al 8 de juliol de 1990 de l?actuació de P. Ortega i I. Montero a la pl. Sóller (ALB031/0077), 40 imatges del Pregó a la Seu del Districte i de l?actuació de Tropicana als terrenys del costat del districte, en el context de la Festa Major de 1990 (ALB031/0078), 36 imatges de l?actuació de Tropicana i del Districte va de Gresca, en el context de la Festa Major de 1990 (ALB031/0079), 28 imatges del monument "La República" de la pl. Llucmajor, juliol de 1990 (ALB031/0080), 25 imatges en BLANC I NEGRE: 5 del Mirador de Torre Baró, 3 de la pl. Francesc Layret, 1 de la Via Júlia, 3 de la pl. Ángel Pestaña, 1 del carrer Rio de Janeiro i 8 de la pl. Sóller, desembre de 1989 (ALB031/0081), 16 imatges de la pl. Ángel Pestaña, desembre de 1986 (ALB031/0082),
12 imatges de maquetes: 7 de la pl. Llucmajor i 5 del Mental (ALB031/0083), 12 imatges de l?av. Rio de Janeiro, novembre de 1989 (ALB031/0084), 12 imatges del Mirador i el Castell de Torre Baró (ALB031/0085), 8 imatges de la pl. Ciutat Meridiana, novembre de 1989 (ALB031/0086), 12 imatges de l?interior de l?illa de Torre Llobeta entre els carrers Amilcar, Cartellà i Pontons, novembre de 1989 (ALB031/0087), 28 imatges de l?interior del Mental, agost 1987 (ALB031/0088), 16 imatges d?una maqueta del Mirador de Torre Baró (ALB031/0089), 12 imatges de l?entrada a la Seu del Districte amb escultura: figura "La República" (ALB031/0090), 15 imatges del Parc de Canyelles en construcció, octubre i novembre de 1989 (ALB031/0091-0092).

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

ALB031/0074-0092 (contactes)

Signatura topogràfica

Àlbum - 31

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris