Inici

Nº 124. Dn. Juan Zemeño 1751. Soler i Mestres 1837. Massanés 1838. Huarte 1838. Aizpurna 1846. Garriga 1861. Cerdà 1865 [Còpia Variacions de Cotes en el Traçat de la Carretera de Ronda. S. XVIII i Xix]. [Plaça Catalunya. Antecedents]

Número de registre

11438

Codi de classificació

C02.03 C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals

Títol

Nº 124. Dn. Juan Zemeño 1751. Soler i Mestres 1837. Massanés 1838. Huarte 1838. Aizpurna 1846. Garriga 1861. Cerdà 1865 [Còpia Variacions de Cotes en el Traçat de la Carretera de Ronda. S. XVIII i Xix]. [Plaça Catalunya. Antecedents]

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Desconegut

Productor

Ajuntament de Barcelona / Productor

Data inicial

01/01/9999 - 31/12/9999

Resum general

Còpia de la ubicació del Camí de Ronda a mitjans s. XVIII i a la segona meitat del s. XIX. Él plànol, ens mostra dos gràfics: en el primer, es veu la situació de la Carretera de Ronda el 1751 i en el segon, el traçat del mateix carrer dibuixat per diferents autors del s. XIX.

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Cota

DIGITALITZAT 11.4 / C3-9

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona