Inici

C06-b039. Noticias i Papers de Que Se Valgue Lo Dor. Francisco Campillo Y Simon Per Conseguir Lo Benefici de Sant Andreu Y Sant Antoni de la Iglesia del Pi en Gran Contradictori [Iu]dici en Lo Any 1757 Qual [Aconse]gui Per Sentencia.

Codi de classificació

AHCB4-236/C06-Ms.B Manuscrits B (Ms.B)

Títol

C06-b039. Noticias i Papers de Que Se Valgue Lo Dor. Francisco Campillo Y Simon Per Conseguir Lo Benefici de Sant Andreu Y Sant Antoni de la Iglesia del Pi en Gran Contradictori [Iu]dici en Lo Any 1757 Qual [Aconse]gui Per Sentencia.

Tipus de document

Textual

Productor

Desconegut / Productor

Data inicial

01/01/1757 - 31/12/1757

Resum general

Papers, notes i documents que es fan per provar que els Campillo són de llinatge dels fundadors d'alguns beneficis de l'església del Pi de l'any 1371. Benefici que havia quedat vacant per mort del prev. Tomàs Castells el 26 febrer 1755 i que demana el prev. Fco. Capdevila de l'església d'Esparraguera.
Dividit en 20 capítols:
-Fol 3: Cap. 1- Genealogia del difunt Fco. Campillo per part de pare.
-Fol 15: Cap. 2- Genealogia del mateix per part de mare.
-Fol 37: Cap. 3- Decendència dels Boquetas d'Esparreguera i Bramons.
-Fol 73: Cap. 4- Genealogia i notes dels Amats d'Ullastrell.
-Fol 102: Cap. 5- Arbre dels Comellas del Mas (lletra A) i de Gabriel i Tecla Comellas (lletra B, C)
-Fol 119: Cap. 6- Dos diferents genealogies de Castell del Mas i del Castell que casà amb Broquetas.
-Fol 137: Cap. 7- Arbre del que han aparentat amb els Comellas del Mas (lletra D).
-Fol 158: Cap. 8- Notes de les famílies que han aparentat amb els Comellas del Mas.
-Fol 174: Cap. 9- Quadern de vàries confessions de terras amb les seves terminacions per a buscar lo mas Bramon i Mas Broquetas.
-Fol 213: Cap. 10- Mapa del Mas Broquetas d'Esparraguera amb llarga explicació.
-Fol 223: Cap. 11- Demostració de com lo mas Castells és lo mas Tovella.
-Fol 257: Cap. 12- Vàries notes de desposoris de vàries famílies tretes de la taula de l'obra.
-Fol 263: Cap. 13- Llista dels manuals i actes de la Rectoria d'Esparraguera.
-Fol 268: Cap. 14- Borrador de la cèdula resolutiva del Dr. Fco. Campillo contra Capdevila.
-Fol 310: Cap. 15- Resum de dit procés i Doctrines i altres allegats.
-Fol 343: Cap. 16- Sumari de les exhibicions del Dr. Capdevila contra Campillo.
-Fol 351: Cap. 17- Resum dels testimonis administrats per dites dos parts.
-Fol 367: Cap. 18- Resum dels allegats del dr. F. Campillo.
-Fol 377: Cap. 19- Resum del procés de dita causa i Simon.
-Fol 383: Cap. 20- Resum dels processos dels anys 1655 i 1727 sobre lo benefici de St. Andreu i St. Antoni de l'església del Pi.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

Tapes pergamí. 4rt.
Folis: 429
Folis en blanc: un al principi, 1v, 2, 2v, 6v, 9v, 10v, 16, 20, 22v, 27v, 29 a 36v, 44v, 46v,
49, 49v, 50v, 52v a 54v, 59, 60v, 62v, 64v, 72, 72v, 73v, 75, 93, 93v, 94, 95v, 96, 97v a 101v, 110v, 111v, 116, 116v, 117v, 118v, 120v, 124v, 131v, 133v a 136v, 138, 148v a 150, 155v, 156v, 157v, 163, 168, 168v, 172 a 173v, 182v, 188 a 191v, 193 a 194v, 204 a 206v, 212v, 213v, 222, 222v, 223v a 224v, 229v, 231, 232, 232v, 234v, 251 a 256v, 261 a 262v, 265v, 270v, 290, 290v, 306 a 307v, 308v a 309v, 326, 326v, 331, 331v, 333, 333v, 335, 335v, 341v a 342v, 347 a 350v, 351v, 359v, 364v a 366v, 379v a 382v, 383v, 386v, 408 a 412v, 420 a 422v, 423v, 428 a 429.
20 capítols.
Català. Llatí.
Arbre genealògic dels Campillo per part Simon. Mapa de terres.

Cota

C06-B039

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona