Inici

C06-a026. Relatio Sumaria de la Antiga Fundatio Y Christianisme de la Ciutat de Barcelona Y del Antich Magistrat Y Govern dels Magnifichs Consellers Y Altres Coses de Honor Y Bellesa de Dita Ciutat; Fet en Trentaset Capitols, Hont Se Tocan Moltas Antiguedats Y Cosas Dignas de Memoria Y Que Son de Molt Gran Llustre Y Honor de la Dita Ciutat.

Codi de classificació

AHCB4-236/C06 Manuscrits A (Ms.A)

Títol

C06-a026. Relatio Sumaria de la Antiga Fundatio Y Christianisme de la Ciutat de Barcelona Y del Antich Magistrat Y Govern dels Magnifichs Consellers Y Altres Coses de Honor Y Bellesa de Dita Ciutat; Fet en Trentaset Capitols, Hont Se Tocan Moltas Antiguedats Y Cosas Dignas de Memoria Y Que Son de Molt Gran Llustre Y Honor de la Dita Ciutat.

Tipus de document

Textual

Autor

Bruniquer, Esteve Gilabert

Productor

Bruniquer, Esteve Gilabert / Productor

Data inicial

01/01/1630 - 01/01/1630

Resum general

Escrit l'any 1630, relligat per Geroni Sabata el dia 7 de maig de 1631.
Foli 1: Geroni Sabata, notari de Barcelona i escriva Racional, fa la presentació manuscrita dels quaderns fets per Esteve Gilabert Bruniquer, que va ser notari i síndic de Barcelona durant 34 anys.
Foli 3 a 11: rúbrica de les coses que conté el llibre en ordre alfabètic.
Foli 12 i 13: motius de l'autor per fer l'obra.
Foli 14 a 56: Relació de la fundació i cristianisme de Barcelona i del regiment, costums i prerrogatives, autoritat i govern de l'antic magistrat dels magnífics consellers, i altres coses d'honor i bellesa de Barcelona.
Tot en 37 capítols i 1 índex.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

Cobertes de cartró. 12au
62 folis
En blanc: el sis últims

Cota

C06-A026

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona