Inici

C06-a052. Títol en el Llom "varis Papers."

Codi de classificació

AHCB4-236/C06 Manuscrits A (Ms.A)

Títol

C06-a052. Títol en el Llom "varis Papers."

Tipus de document

Textual

Productor

Desconegut / Productor

Data inicial

01/01/1678 - 31/12/1678

Resum general

Foli 2 a 11: carta al Rei de Ramón Lázaro de Dou, canceller de la Universitat de Cervera, feta a Tarragona el 26 de novembre de 1827.
Foli 12: escrit de Ramón Lázaro de Dou fet el 19 de desembre de 1827, que acompanya una cèdula.
Foli 13 i 14: mateix assumpte que els anteriors folis.
Foli 15 a 25 i 27 a 35: la mateixa carta amb lletra diferent, del Cavaller de Azara al Príncep de la Pau, després d'arribar a Barcelona una vegada cassat d'embaixador a París. 26 de novembre de 1799.
Foli 37 a 69: insurrecció de Catalunya l'any 1827. Informe del fiscal Deesa sobre la necessitat de separar dels seus càrrecs, als Batlles i Regidors sospitosos de l'any 1827.
Foli 79 a 85: dictàmen del fiscal Joan de la Deesa, sobre la creació d'una Junta Provincial a Manresa, que considera intrusa i revolucionària, l'any 1827.
Foli 87 a 104: viatge a París i Roma l'any 1867, de 30 de maig a 18 de juliol i despeses de mateix.
Foli 105 a 149: papers relatuis al desembarcament a Argel l'any 1775.
Foli 149v: carta resposta de Piu IV al Patriarca de les Indies. 17 febrer 1783.
Foli 150v: carta del Rei al comte d'Aranda. 30 setembre de 1783.
Foli 154 a 157: tecnicisme de Marina.
Foli 158 a 163 : notes de Deyà.
Foli 166 a 173: sentència arbitral donada l'any 1349 per Simon Matalí i la resta de la Junta tinguda a Riudabella, sobre la normativa que regeix l'ús d'unes propietats del monestir de Poblet per al poble de Prades i altres de la Muntanya. Altres sentències arbitrals on s'hi esmenta que en cas de desacord entre el Prior de Poblet i un jurat de Prades, ha de declarar el Prior de Scala Dei. Concòrdia del 2 de gener de 1678 entre el monestir de Poblet i la vila de Prades.
Foli 174 a 178: dècima que va escriure el Comte d'Altamira al marxar de Barcelona.
Foli 179 a 181: definició del Consell, exercicis de cortesans i manifest racional contra l'enganyós artifici de l'amor. Dècimes.
Foli 183 a 194: poesia espanyola de regles fàcils.
Foli 196 a 197: romanços del Relatiu Qui Quae Quod, dictats en català.
Foli 198 a 201: lamentacions de Paulina per l'absència de P. Anton, octavianes.
Foli 204 a 205: romanç.
Foli 206: tractat de Fernando VII i Napoleon.
Foli 207: decret de cessió de la Corona a favor del príncep d'Astúries. Fet a Aranjuez el 19 de març de 1808.
Foli 207v: dècimes contra el difunt Príncep de la Pau.
Foli 208: sonet.
Foli 209: carta desde París, del 29 de setembre de 1802.
Foli 210: octava dedicada al Capità General de Catalunya, el comte d'Espaleta.
Foli 211 a 217: sermó contra la murmuració. Fet per un de casa Castellví, un de casa Aguiló i un de Montblanc. Les persones que citen són totes de Montblanc.
Foli 219 a 228: glosa del Pet.
Foli 229 a 233: frases en llatí i castellà.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

244 folis
Folis en blanc: 6 al principi, 26, 36, 38, 65, 70, 77 i 78, 83, 86, 106, 112, 152, 153, 164 i 165, 182, 195, 202 i 203, 218, 230 a 233, 234 a 244.
Varis tipus de lletra.
Castellà. Català.

Cota

C06-A052

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona