Inici

[Barcelona. Còpia de la Planta del Pallol d'Avall O de la Ribera. Indica la Seva Situació Entre la Plaça del Blat i la Plaça de Sant Tomás]

Número de registre

03163

Codi de classificació

C02.03 C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals

Títol

[Barcelona. Còpia de la Planta del Pallol d'Avall O de la Ribera. Indica la Seva Situació Entre la Plaça del Blat i la Plaça de Sant Tomás]

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Desconegut

Productor

Ajuntament de Barcelona / Productor

Data inicial

01/01/1890 - 31/12/1900

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes d'identificació

Titol en cartela ornamental. A la part inferior dreta i també en cartela, apareixen esmentats de l'A a l'H: la Casa del Pallols, el Pou, la botiga del blat, el claustre cobert, les botigues per les eines, la Plaça del Blat i el frontispici de la Casa dels Pallols. Els Pallols eren edificis, normalment de titularitat municipal, destinats a guardar-hi forment i grans per al consum ciutadà.

Notes de descripció

Copia de la planta dels Pallols la qual se feu en lo any 1693 antes de fabricarsse los dos orts per parexer que en lo esdevenidor nols podra fer en millor passatge la Excmª Ciutat de Barnª tant per la conveniencia Pública com per sa conveniencia pecuniar
Indica la seva situació entre la Plaça del Blat i la Plaça de Sant Tomás. Assenyala els carrers dels voltants: Gran de la Ribera, del Mico d'en Cruanyes i d'altres ja desapareguts. Situació dels Horts del noble Don Gaspar Berart i d'en Pujol i dels llocs per estendre el bacallà i assecar la sal grossa.

Cota

DIGITALITZAT 4-DD. Tuboteca. O2

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona