Back

C06-b179. Miscel·lània de Temes Jurídics Per Ordre Alfabètic

Classification code

AHCB4-236/C06-Ms.B Manuscrits B (Ms.B)

Title

C06-b179. Miscel·lània de Temes Jurídics Per Ordre Alfabètic

Document type

Textual

Producer

Pastoret Tarragona, Francesc / Productor

Start date

01/01/1672 - 31/12/1674

Summary

1672 - 1674.
Carta dirigida a l'Excm. Sr. Marquès de Camarasa, del [***] Síndic de la Vila i de part de la Vila de Camarasa, [***] per mor del vuitè que se'ls hi ha imposat en comptes de l'onzè.
Raons que al·leguen en contra: sempre [***] sigut un onzè; tenen els mateixos privilegis que [***]; Camarasa és franca d'Alou; tenen molts deutes que no poden pagar.
Una segona part conté una miscel·lània de termes jurídics presentats per ordre alfabètic. Resolucions. Preguntes. Index alfabètic de temes resumits.

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Description notes

Tapes pergamí. 4º.
260 pàg. numerades.
Pàg. en blanc : 16, 31, 41, 50, 58, 60, 66, 70 a 75, [***], 80, 88, 97, 102, 105, 106, 114, 115, 121, [***], 140 a 145, 153, 154, 161, 227 a 246.
Castellà. Català.
Al principi està cusida l'estampació de Josep teixidó, de Barcelona, Nova Planta de la Reial Audiència del Principat de Catalunya (1716)

Cota

C06-B179

Archive

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona