Inici

Reportatge Fotogràfic de 5 Espais Urbans de Nou Barris 1996

Número d'expedient

0144

Número de registre

0144

Codi de classificació

L130 Crònica gràfica

Títol

Reportatge Fotogràfic de 5 Espais Urbans de Nou Barris 1996

Tipus de document

Fotogràfic

Productor

Districte de Nou Barris / Productor

Data inicial

01/02/1996 - 28/02/1996

Resum general

5 imatges dels habitatges del Governador de Verdun (ALB019/0032-0036), 1 imatge dels habitatges de Torre Baró (ALB019/0037), 6 imatges dels habitatges de Vallbona (ALB019/0038-0043), 3 imatges dels habitatges del Turó de la Peira (ALB019/0044-0046) i 1 imatge de l'interior dels blocs de l'Avinguda Rasos de Peguera a Ciutat Meridiana (ALB019/0047).

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

ALB019/0032-0047 (positiu)

Signatura topogràfica

Àlbum - 19

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris