Inici

Le Port de Barcelonne Et Le Fort de Mont-joui

Número de registre

18940

Codi de classificació

C04.02 C04.02 Subcol·lecció de Gravats de Barcelona: Topografia

Títol

Le Port de Barcelonne Et Le Fort de Mont-joui

Tipus de document

Visual

Autor

Bacler d'Albe, Louis-albert-ghislain (1761-1824). Dibuix i Gravat Engelmann, Gottfried (1788-1839). Editor i Impressor

Productor

Bacler d'Albe / Productor

Engelmann, G. / Productor

Data inicial

01/01/9999 - 31/12/9999

Resum general

Vista de la ciutat des de la Barceloneta; al fons, el castell de Montjuïc. A la dreta detall de la muralla de mar amb porta i baluards. En primer terme gent treballant entre les mercaderies del port; al moll, vaixells i la Llanterna.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

Signat: "Bacler d'Albe Ft", a l'angle inferior esquerre; "Lith de G. Engelmann", a l'angle inferior dret.
Inscripció: "T. II Pl. 86" a l'angle superior dret

Notes de descripció

Gravat procedent dels "Souvenirs pittoresques du Géneral Bacler d'Albe. Tome II: Campagne d'Espagne", París, à la Lithographie de G. Engelmann, 1820-22

Cota

F3-C3

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona