Back

Reportatge Fotogràfic d'Espais Urbans: Carrer Antonio Machado Entre Canyelles i Roquetes

File number

0277

Record number

0277

Classification code

L130 Crònica gràfica

Title

Reportatge Fotogràfic d'Espais Urbans: Carrer Antonio Machado Entre Canyelles i Roquetes

Document type

Fotogràfic

Producer

Districte de Nou Barris / Productor

Start date

01/02/1991 - 28/02/1991

Summary

Vistes del carrer Antonio Machado entre Canyelles i Roquetes, imatge del carrer en obres (ALB028/0156) i 3 imatges de la zona verda (ALB028/0157-0159)

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Identification Notes

ALB028/0156-0159 (diapositives)

Location mark

Àlbum - 28

Archive

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris