Inici

Pla Demostratiu dels Alous Compresos en Lo Terreno Q. Estan Edificadas las Casas Que Fran[Cis]co Manader (...) Poseheix en la Pnt. Ciutat de Barcelona Y Carrer Anomenat del Conde del Asalto (...) 4 Mars 1791 (...)

Número de registre

07372

Codi de classificació

C02.03 C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals

Títol

Pla Demostratiu dels Alous Compresos en Lo Terreno Q. Estan Edificadas las Casas Que Fran[Cis]co Manader (...) Poseheix en la Pnt. Ciutat de Barcelona Y Carrer Anomenat del Conde del Asalto (...) 4 Mars 1791 (...)

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Desconegut

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/01/9999 - 31/12/9999

Resum general

Plànol dels terrenys on són edificades les cases propietat de Francisco Manader al carrer Conde de Asalto de Barcelona

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Cota

DIGITALITZAT. 3.2 / 375

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona