Inici

Cooperativa Agrupació Vidriera

Codi de classificació

AMDS3-150 Cooperativa Agrupació Vidriera

Títol

Cooperativa Agrupació Vidriera

Tipus de document

Textual

Data inicial

01/01/1932 - 11/07/1995

Resum general

La entitat cooperativa santsenca Agrupació Vidriera es constituí a Barcelona amb seu social i fàbrica al carrer de Gayarre núms. 59-77 amb la finalitat de millorar la condició social i econòmica dels seus associats i obtenir el millor rendiment del treball en comú sense afany de lucre. L'11 de juliol de 1995, dos dies abans que l'edifici del carrer Gayarre fos enderrocat, es lliurà la documentació de la Agrupació Vidriera a l'Arxiu Municipal de Districte de Sants-Montjuïc. A hores d'ara aquest material es troba a la seu del districte a l'espera d'una classificació i ordenació definitiva i d'un tractament adient.

D'aquest material, que ocupa uns 60 metres lineals de prestatgeria, s'ha fet una preclassificació sumària. Es tracta de la documentació seriada d'aquesta indústria des de la seva fundació al 1932 fins al 1992. Quan a la tipologia cal destacar els llibres d'actes, els majors, els inventaris, els balanços, els llibres de caixa, els diaris, els setmanals, la documetació bancària i les llibretes personals dels socis. També figuren plànols, catàlegs dels productes, gravats, fotografies etc.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic