Inici

Obiols, D. Pagament de Llegats Testamentaris de José Lligé.

Codi de classificació

03.04 Col·laboradors

Títol

Obiols, D. Pagament de Llegats Testamentaris de José Lligé.

Tipus de document

Textual

Productor

Casa Brusi / Productor

Data inicial

27/09/1823 - 27/09/1823

Resum general

Pagament dels llegats testamentaris que José Lligé va deixar als seus dos germans. Els marmessors consenten en pagar els dos llegats abans del termini previst en el testament.

Cota

5D80/C28/34

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona