Inici

Casino Español de San Juan de Puerto Rico.

Codi de classificació

03.06 Correspondència

Títol

Casino Español de San Juan de Puerto Rico.

Tipus de document

Textual

Productor

Casa Brusi / Productor

Data inicial

20/02/1900 - 15/05/1902

Resum general

Enrique Delgado, secretari del Casino, i Ricardo St. laure adrecen cartes a l'administrador del Diari de Barcelona, samb els pagaments de la subscripció al diari per un any.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Cota

5D80/C85/0096

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona