Inici

El Confident dels Consellers Comunica Diverses Notícies Procedents de París Relatives a Moviments de Tropes, a la Substitució del Duc de Pòpuli Pel Duc de Berwick i la Resistència de Barcelona.

Número d'expedient

122

Codi de classificació

04/1B.X Lletres comunes originals: 1714 (Vol.127).

Títol

El Confident dels Consellers Comunica Diverses Notícies Procedents de París Relatives a Moviments de Tropes, a la Substitució del Duc de Pòpuli Pel Duc de Berwick i la Resistència de Barcelona.

Tipus de document

Textual

Autor

Pau Ignasi de Dalmases

Productor

Consell de Cent, Ajuntament Modern / Productor

Consellers / Productor

Data inicial

03/04/1714 - 03/04/1714

Resum general

Comunica diverses notícies: les tropes del comte de Fiennes de Girona no poden incorporar-se a les del duc de Pòpuli; les tropes del seu "amo" estan a la zona del Rhin i Flandes i una part d'elles passen a la zona de Girona amb batallons catalans; a Toló es continuen armant a corsaris i vaixells amb provisions destinats a les tropes assetjants de Barcelona; els castellans proposen a Felip V que el duc de Pòpuli el substitueixi el duc de Berwick; el duc de Pòpuli tem a la gent del país, car coneix la intenció dels barcelonins de sortir a lluitar amb la bandera de Santa Eulàlia, afegeix que Pòpuli vol bombardejar Barcelona, però aquest es lamenta de no tenir prou tropes; adverteix als consellers que quan sortin a lluitar deixin dins la ciutat gent de confiança.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Cota

1B.X-127

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona