Inici

01/1a-0005. Relació de Mercaderies Subjectes a la Imposició de la Lleuda de Barcelona [1160-1180].

Codi de classificació

01/1A Pergamins

Títol

01/1a-0005. Relació de Mercaderies Subjectes a la Imposició de la Lleuda de Barcelona [1160-1180].

Tipus de document

Textual

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

08/01/1160 - 07/01/1181

Resum general

Arnau de Safont, batlle de Berenguer de Barcelona, [parçoner de la lleuda de Barcelona], fa constar per escrit la relació de mercaderies subjectes a la imposició de la lleuda, la quantitat a abonar segons la mercaderia i el seu volum i les partions de l''esmentat impost entre el rei i el citat lleuder. Aquesta relació es la que s''aplicà durant dos anys en vida de Bonjuha, i després en vida de Saltell, Bonafè i Rancaiós [jueus].

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes d'identificació

Al dors, en lletra coetània: "De leudes". Hi ha una altra anotació que no es pot llegir. En lletra posterior: "Lezda. S. 12".

Notes de descripció

Editat per SOBREQUÉS i RIERA, doc. 1, pàg. 340-341. La datació del document es realitza d'acord amb les dades aportades per ORTÍ, Renda, pàg. 405.

Cota

DIGITALITZAT 16-DD Caixa 13-1/carpeta 1

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona