Back

Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tribunals de Barcelona (Icptb)

Classification code

AHCB3-368/5D104 Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tribunals de Barcelona (ICPTB)

Title

Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tribunals de Barcelona (Icptb)

Document type

Textual

Producer

Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tribunals de Barcelona (Icptb) / Productor

Start date

09/01/1349 - 31/12/1996

Summary

El fons documental està format per 4.140 unitats de catalogació, amb una cronologia compresa entre els anys 1349 i 1996, integrades en 426 unitats d'instal·lació. Es tracta fonamentalment de documentació generada o rebuda per les successives organitzacions corporatives d'aquesta professió, formada bàsicament per actes i acords dels òrgans de govern, estatuts i reglaments, ingrés i gestió dels col·legiats, marc legal, gestió administrativa i econòmica de la institució, trasllats de plets o escriptures notarials, entre d'altres.

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Archive

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona