Inici

Valls Brusi, Antonio] (Antonet)

Codi de classificació

03.06 Correspondència

Títol

Valls Brusi, Antonio] (Antonet)

Tipus de document

Textual

Productor

Casa Brusi / Productor

Data inicial

06/10/1870 - 06/10/1870

Resum general

Carta d'Antonet, adreçada al seu oncle, on exposa els plecs que ocuparà la impressió de l'Almanac del Diari de Barcelona que ha de contenir el Decret de Reforma del Codi Penal, la Llei de Registre Civil, la del Matrimoni Civil i el Decret per fer-les complir.Sense firma.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

No és una carta autógrafa d'Antonio Valls Brusi (veieu carta de Mañé Flaquer de 24/09/1870, on hi ha unes línies autògrafes d'A. Valls y Brusi). Aquest nebot de Antonio Brusi Ferrer, l'anomenen sempre "Antonet". Aquesta carta estava adjuntada amb la de12/10/1870 de Mañé, en la que es cita la feina d'Antonet sobre la impressió del codi penal, amb data de 06/10/1870.

Cota

5D80/C89/0454

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona