Back

Informes de Gestió Octubre 2004-octubre 2005. Mandat Joan Clos

File number

421.2004-433.2005

Classification code

A144 ALCALDE

Title

Informes de Gestió Octubre 2004-octubre 2005. Mandat Joan Clos

Document type

Textual

Producer

Gabinet de l'Alcaldia / Productor

Start date

08/10/2004 - 28/10/2005

Summary

Informes setmanals que es lliuren a l'alcalde on es recullen les diferents propostes d'activitat de la seva agenda i que precisen de la seva consulta, indicacions i/o decisió. S'inclouen també altres temes d'informació rellevants per al coneixement de l'alcalde, que tenen lloc durant aquella setmana o en les dates properes i que són susceptibles de comentaris o indicacions per part de l'alcalde.

Terms and conditions for access

Cal autorització del dipositari

Identification Notes

x

Description notes

x

Location mark

6 - C - 10 - C - 64350

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona