Inici

Principauté de Catalogne Et Partie Du Roussillon

Número de registre

10587

Codi de classificació

AHCB4-201/C01 Col·lecció de Mapes de l'AHCB

Títol

Principauté de Catalogne Et Partie Du Roussillon

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

D. de la Feuille

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/01/1706 - 31/12/1729

Resum general

Títol i escala a cartel·la ornamental amb l'escut de Barcelona.- Al centre, el mapa de Catalunya i al voltant plànols d'algunes de les places fortes del Principat i del Rosselló.- Hidrografia al mapa central.- Als plànols petits, hi vénen representats els rius.- Títol i escala en requadre inferior dret.- Una part del Montsià no hi és descrita.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Cota

Dipòsit Garriga i Roca 16.4/20

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona