Back

Fraga 1-15. Certificació Sobre Númeració Oficial. Construcciones Inmobiliarias Tosán Sa.

File number

27599

Record number

262/1975

Classification code

Q110 RETOLACIÓ I NUMERACIÓ DE CARRERS

Title

Fraga 1-15. Certificació Sobre Númeració Oficial. Construcciones Inmobiliarias Tosán Sa.

Document type

Sense especificar

Producer

Negociat de Planejament / Productor

Start date

Sin fecha definida

Location mark

2 - 00 - D - 8 - 00 - C - 16803

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona