Back

O a 7 - Mecanització. Impresos, Propaganda i Revistes. Revistes i Quaderns d'Informàtica. Hewlett Packard - Computer Advanced.

File number

71564.12

Classification code

P111 ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL TRANSPORT

Title

O a 7 - Mecanització. Impresos, Propaganda i Revistes. Revistes i Quaderns d'Informàtica. Hewlett Packard - Computer Advanced.

Document type

Sense especificar

Producer

Transports Metropolitans de Barcelona / Productor

Start date

01/01/2017 - 31/12/2017

Description notes

Òrgan productor: Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A. Ordenació i gestió del transport. Informes i estudis. Documentació original. Unitat d'instal·lació original TMB: 7843.

Location mark

06 - 00 - G - 010 - 00 - C1 - 71564

Archive

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona