Inici

Interior de la Catedral de Barcelona

Número de registre

13023

Codi de classificació

C04.02 C04.02 Subcol·lecció de Gravats de Barcelona: Topografia

Títol

Interior de la Catedral de Barcelona

Tipus de document

Visual

Autor

Denoist Reville, Jean Baptiste Ligier, François

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/01/1803 - 31/12/1810

Resum general

Vista de la nau central de la Catedral de Barcelona. En primer terme, el cor

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes de descripció

Gravat procedent del llibre d'Alexandre de Laborde: "Voyage Pittoresque et Historique de l'Espagne", París, Pierre Didot, 1806-1820.
Data de l'acció representada: 1803-1810

Cota

DIGITALITZAT. 32.2 / 805

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona