Inici

Poligono Circunscrito a la Zona 1ª del Plano General de Barcelona Y Operaciones Geométricas Y Trigonométricas Inscritas Al Citado Poligono Y Al de Circunvalación de la Ciudad, con la Posición Gráfica de Todos los Poligonos Parciales Inscritos Dentro de Dicha Zona Y Que Determinan el Trazado de los Barrios, Calles, Manzanas Y Edificios Públicos de la Misma.

Número de registre

02692

Codi de classificació

C02.03 C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals

Títol

Poligono Circunscrito a la Zona 1ª del Plano General de Barcelona Y Operaciones Geométricas Y Trigonométricas Inscritas Al Citado Poligono Y Al de Circunvalación de la Ciudad, con la Posición Gráfica de Todos los Poligonos Parciales Inscritos Dentro de Dicha Zona Y Que Determinan el Trazado de los Barrios, Calles, Manzanas Y Edificios Públicos de la Misma.

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Garriga Roca, Miquel

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/06/1859 - 01/06/1859

Resum general

Plànol d'un sector de Barcelona; comprès entre els carrers Ferran i Princesa (nord), Passeig de Sant Joan (est), muralla de Mar (sud) i Rambla de Santa Mònica i Centre (oest). El document porta anotacions en color vermell, blau i negre per indicar respectivament: càlculs en metres i graus, fets sobre la localitat; triangulació i noms dels barris, carrers, numeració mansanes i lloc ocupat pels edificis.

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes d'identificació

Referència datació: 1785 després

Cota

DIGITALITZAT. 2.4 / 211

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona