Inici

Oliera Trobada Al Convent de Sant Joan de Jerusalem

Número de registre

01179

Codi de classificació

C03.02 Subcol·lecció de dibuixos d'arts decoratives

Títol

Oliera Trobada Al Convent de Sant Joan de Jerusalem

Tipus de document

Visual

Autor

Rigalt Cortiella, Agustí

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/01/1865 - 31/12/1875

Resum general

Aquest dibuix reprodueix la gerra trobada l?any 1870 a la volta de l?antic convent de Sant Joan de Jerusalem de Barcelona, conservada actualment a l?Instituto Valencia de Don Juan de Madrid. La ceràmica formà part de la col·lecció de Pau Milà i Fontanals fins al seu traspàs, ocorregut l?any 1883.

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes d'identificació

Firmat "A. Rigalt" a l'angle inferior dret. No datat.
Inscripcions: "Cerámica Catalana. Obras al torno. / Aceitera hallada en el demolido convento de Jerusalem." a tinta negra, en un paper
enganxat a la part superior; "Inscripción. Oly de murta." a tinta negra, en un paper enganxat a l'angle inferior esquerre.
Manuscrit a tinta a l'angle inferior esquerre: "Nº 7209" (número d'inventari de la col·lecció Casellas)
Marca de tampó al revers: "Junta de Museos. Biblioteca"

Cota

DIGITALITZAT. F8-C2

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona