Inici

[Península Ibèrica. Mapa de Perfil Ptolemaic, Amb Hidrografia i Orografia, Amb Indicació de Diverses Tribus Existents a l'Època de l'Imperi Romà. Al Revers, Poesia Llatina del Clergue Valencià Joan Baptista Ginés Dedicada a Pere Antoni Beuter]

Número de registre

12898

Codi de classificació

AHCB4-201/C01 Col·lecció de Mapes de l'AHCB

Títol

[Península Ibèrica. Mapa de Perfil Ptolemaic, Amb Hidrografia i Orografia, Amb Indicació de Diverses Tribus Existents a l'Època de l'Imperi Romà. Al Revers, Poesia Llatina del Clergue Valencià Joan Baptista Ginés Dedicada a Pere Antoni Beuter]

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Desconegut

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

11/01/1556 - 10/01/1557

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes de descripció

La Spagna [Mapa de l'Espanya romana]
Procedent del llibre d'Antoni Beuter: "Cronica Generale d'Hispagna, et del Regno de Valenza, nella quali si trattano gli avvenimenti, et guerre, che del Diluvio di Noe infino al tempo del Re Don Giaime d'Aragona, che acquistò Valenza in Spagna si seguitarono...", Venècia, Gabriel Giolito de'Ferrari, MDLVI [1556]

Cota

DIGITALITZAT 4-DD. F23-C2

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona