Inici

Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles

Codi de classificació

AMDSG1-014 Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles

Títol

Ajuntament de Sant Gervasi de Cassoles

Tipus de document

Sense especificar

Data inicial

01/01/1727 - 31/12/1897

Resum general

Aquest fons inclou la documentació generada per l'Ajuntament de Sant Gervasi des de 1727 (relatiu als comtes del Clavari) fins el 1897 i s'ha estructurat seguint el Quadre de Classificació dels antics pobles agregats que es troba dividit en 12 seccions que corresponen a les grans funcions conferides tradicionalment als ajuntaments, des de les més genèriques a les més específiques i que són les següents: 1. Administració general; 2. Finances; 3. Proveïments; 4. Beneficència; 5. Sanitat; 6. Obres públiques i urbanisme; 7. Seguretat pública; 8. Serveis militars; 9.Població; 10. Eleccions; 11. Ensenyament i 12. Cultura. Aquestes seccions es divideixen en diferents subseccions que, a la vegada, es subdivideixen en sèries o agrupacions que apleguen expedients o tipologies documentals.
Tot i que el fons aplega documentació des de 1727 al 1897, data en la qual el poble de Sant Gervasi va ser agregat a Barcelona, predomina el període des de 1835 al 1897.
Tot i que l'estat del fons és força bó, es procedeix a un procediment de restauració; sobretot de neteja i consolidació del suport, relatiu als expedients d'urbanisme.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi