Inici

Barcelona: Porta de S. Ivo en la Seu

Número de registre

7143

Codi de classificació

C04.02 C04.02 Subcol·lecció de Gravats de Barcelona: Topografia

Títol

Barcelona: Porta de S. Ivo en la Seu

Tipus de document

Visual

Autor

Sáez, Ramon

Productor

Sáez, Ramon / Productor

Data inicial

01/01/9999 - 31/12/9999

Resum general

Vista de la porta de Sant Iu a la Catedral. Dues persones davant la porta d'accés a la Seu

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

Firmat "R" a l'angle inferior esquerre (es tracta de l'autor del dibuix original, Lluís Rigalt); "Sáez" a l'angle inferior dret

Notes de descripció

Gravat procedent d'un diari o revista no identificats; la imatge va ser feta i publicada per primer cop al llibre de Francesc Pi i Margall: "España: obra pintoresca (...) Cataluña", Imprenta de Juan Roger, Barcelona 1842, p. 48

Cota

32.2 / 756

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona