Inici

C06-a318. Artículos Publicados en La Vanguardia, el Butlletí del Casino de Sans Y Catalunya Gràfica.

Codi de classificació

AHCB4-236/C06 Manuscrits A (Ms.A)

Títol

C06-a318. Artículos Publicados en La Vanguardia, el Butlletí del Casino de Sans Y Catalunya Gràfica.

Tipus de document

Textual

Autor

Carreras Candi, Francesc

Productor

Carreras Candi, Francesc / Productor

Data inicial

01/01/1922 - 31/12/1930

Resum general

1930 a 1933. 1918 - 1919. 1922.
És variat en la Vanguardia: els cafès de Barcelona, la marineria espanyola al s. XIX, articles basicament polítics, etc.
En el Butlletí del Casino de Sans: un article sobre el nom de Sants i no Sans, Cors i no Corts a Sarrià, etc.
A Catalunya Gràfica: sobre la Plaça de Catalunya i Mn. Cinto i lo Mestre Candi (oncle de Carreras Candi).

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

En carpeta cartró lligada. 8º.
Articles copiats a mà reunits en fascicles:
.- Any 1930: 28 fascicles (falten el 3 i el 4, o estan inclosos en el 2)
.- Any 1931: 36 fascicles (el 8 duplicat)
.- Any 1932: 33 fascicles
.- Any 1933: 21 fascicles
.- Any 1918 i 1919: 7 articles publicats en el Butlletí del Casino de Sans
.- Any 1922: 2 articles publicats a Catalunya Gráfica
5 fulls amb l'índex solts.
3 fulls solts amb notes.
Castellà.

Cota

C06-A318

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona