Inici

C06-b132. Cronica de Cavallers Cathalans [Iii]

Codi de classificació

AHCB4-236/C06-Ms.B Manuscrits B (Ms.B)

Títol

C06-b132. Cronica de Cavallers Cathalans [Iii]

Tipus de document

Textual

Autor

Tarafa, Fancesc

Productor

Tarafa, Francesc / Productor

Data inicial

01/01/1603 - 31/12/1603

Resum general

1603.
"L'autor del manuscit original és Francesc Tarafa [ca....ge] de Barcelona, escrit vers 1530. El manuscrit es [fa] copiar per Jaume Ramon Vila, prevere, en l'any 1603. El copia un criat seu "que no es molt bon gramatich" explica que no té temps de corregir-ho, perquè està [fent] un altre llibre d'armeria".
Conté baronies, comptats, vescomtats, noblies i varcassories de Catalunya. Catàleg de cavallers catalans i les seves armes i serveis prestats als comtes de Barcelona i Reis d'Aragó.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

Autor: [Francesc Tarafa]

Notes de descripció

Tapes pergamí. 4rt.
En el llom: Cron. Caballeros catalanes.
Folis: 2 blancs sense numerar. Un foli amb títol i el versus blanc. 184 folis numerats. 25 folis sense numerar. 6 folis amb índex alfabètic de nou [baronies, nou comtats, nou vascomtats, nou nolblies, nou varvassories de Catalunya, quatre sense numerar.
Folis en blanc: 42v.

Cota

C06-B132

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona