Inici

1373-1376. Llibre del Consell (1b.i-24)

Número d'expedient

Vol. 24

Codi de classificació

02.01/1B.I Llibre del Consell

Títol

1373-1376. Llibre del Consell (1b.i-24)

Tipus de document

Textual

Autor

Consell de Cent Consell de Trenta Escrivania del Consell de Cent

Productor

Consell de Cent, Ajuntament de Barcelona / Productor

Data inicial

08/12/1373 - 05/10/1376

Resum general

Llibre d'actes de les reunions del Consell de Cent i del Consell de Trenta: inclou l'elecció de càrrecs municipals i les deliberacions dels Consells. També conté còpies de la correspondència tramesa i rebuda, així com ordinacions, documentació comptable i declaracions de ciutadania. Es pot consultar l'inventari d'aquesta sèrie a la pàgina web de l'AHCB.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

Suport digital: AMM-C-10
Suport microfilm: 19-A

Notes de descripció

La sèrie no té una continuïtat cronològica estricta, sinó que hi ha llacunes importants, algunes de les quals procedeixen ja de la mateixa època medieval. Hi ha còpies de cartes enviades i rebudes pels consellers.
29 volums format quart

Cota

1B.I-24

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona