Inici

[Evolució Històrica del Sector de la Plaça de Catalunya: 1838] Plano del Año 1838: Copia del Plano Presentado por la Junta de Obras de Utilidad Y Ornato de la Ciudad de Barcelona Al Excmo. Sr. Capitan General de Cataluña Proponiendo el Ensanche de Su Población hasta una Linea Tirada Entre los Baluartes de Talleres Y Junqueras Y Haciendo Coincidir una Puerta en Dirección del Paseo de la Rambla.

Número de registre

10523 (07)

Títol

[Evolució Històrica del Sector de la Plaça de Catalunya: 1838] Plano del Año 1838: Copia del Plano Presentado por la Junta de Obras de Utilidad Y Ornato de la Ciudad de Barcelona Al Excmo. Sr. Capitan General de Cataluña Proponiendo el Ensanche de Su Población hasta una Linea Tirada Entre los Baluartes de Talleres Y Junqueras Y Haciendo Coincidir una Puerta en Dirección del Paseo de la Rambla.

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Desconegut

Data inicial

01/01/9999 - 31/12/9999

Resum general

Plànol del sector de la Plaça de Catalunya: s'hi superposen el traçat modern (c. 1890), en negre, el traçat del 1837, en marró, amb detall de les fileres d'arbres del Passeig de Gràcia i dels camins de ronda, i un traçat d'eixample projectat, en groc, amb prolongació de la Rambla i una placeta quadrada al capdamunt.

Notes de descripció

Data de l'acció representada: 18380000

Cota

3.2 / 461

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona