Inici

Col·lecció de Partitures de l'Ahcb

Codi de classificació

AHCB4-358/C18 Col·lecció de Partitures de l'AHCB

Títol

Col·lecció de Partitures de l'Ahcb

Tipus de document

Textual

Productor

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona / Productor

Data inicial

01/01/1830 - 31/12/1972

Resum general

La Col·lecció de partitures de l'AHCB és una col·lecció factícia que es troba a l'AHCB tracta de dos-cents setanta - set documents que il·lustren un segle de música a Catalunya, aproximadament de 1850 a 1950. Està composada de dues subcol·leccions: Manuscrits i Impresos.
Manuscrits conté una secció de Música Sacra- on hi trobem obres per a orgue i per a orgue i veu- i una de Música Profana, dividida en Obres per a grup instrumental, Obres per a un sol instrument sol i Obres per a veu i piano.
De la mateixa manera la subcol·lecció d' Impresos es troba dividida en les seccions de Música Sacra, i Música Profana. En la primera s'hi troben peces per a orgue o orgue i veu; la segona conté: Obres per a veu acompanyada (himnes muntanyencs, populars i de caire polític, cançons i romances); Obres per a piano sol i Obres per a grup instrumental.

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes d'identificació

Les dates entre claudàtors s'han deduït o bé dels anys en què va estar activa la casa que va editar el document, o bé que fem constar la data atribuïda per un altre centre reconegut que té el mateix document entre els seus fons: Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Nacional, etc...

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona