Inici

C06-a025. Senat Barcelones Y Catalogo de Tots los Pahes Y Concelles Que desde Que Foren Instituhits Fin Lo Present Any Ha Tingut la Ciutat de Barcelona. Ab Notas de Algunas Cosas Memorables Que en Lo Govern de Algun de Ells An Passat.

Codi de classificació

AHCB4-236/C06 Manuscrits A (Ms.A)

Títol

C06-a025. Senat Barcelones Y Catalogo de Tots los Pahes Y Concelles Que desde Que Foren Instituhits Fin Lo Present Any Ha Tingut la Ciutat de Barcelona. Ab Notas de Algunas Cosas Memorables Que en Lo Govern de Algun de Ells An Passat.

Tipus de document

Textual

Productor

Desconegut / Productor

Data inicial

08/01/1249 - 31/12/1713

Resum general

S'acaben les anotacions l'any 1713.
Còpia del Privilegi del rei Jaume I a la ciutat de Barcelona per governar-se i elegir consellers (a.1249). Llistes de Consellers.
Pàgina 345: oficis de Casa de la Ciutat de Barcelona.
Pàgina 365: privilegi dels Ciutadans honrats de Barcelona concedit pel rei Ferran l'any 1510. Noms i cognoms dels ciutadans honrats.
Pàgina 421: privilegi del rei Ferran de 1498.
Pàgina 468: mercaders de matrícula de la Llotja de Mar.
Pàgina 520: notaris públics.
Pàgina 565: noms i cognoms d'obrers de Barcelona.
Pàgina 609: noms de mostassàs de Barcelona.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

Enquadernat en pergamí. 8au
2 folis en blanc, 1 amb el títol, 1 amb l'índex, 3 en blanc, 1 tallat, més 680 pàgines
Pàgines en blanc: 80, 205, 209, 217, 223 a 299, 301 a 345, 354 a 360, 362, 363, 364, 407 a 420, 469, 473, 487 a 519, 521, 534 a 557, 561 a 564, 566, 580 a 608, 610, 611, 612, 632 a 680
Pàgina 345 i 458: numeració repetida
No hi ha pàgina 657
Català. Llatí (documents).
Lletres diverses

Cota

C06-A025

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona