Inici

Domènec Gispert Exposa Diverses Qüestions Relacionades Amb l'Arribada de l'Esquadra Anglesa a Maó, Les Gestions Que Fa Per Trametre Blat a Barcelona i Els Pocs Recursos Que Disposa Per Pagar Ler Remeses de Cereal i Els Transports.

Número d'expedient

339

Codi de classificació

04/1B.X Lletres comunes originals: 1714 (Vol.127).

Títol

Domènec Gispert Exposa Diverses Qüestions Relacionades Amb l'Arribada de l'Esquadra Anglesa a Maó, Les Gestions Que Fa Per Trametre Blat a Barcelona i Els Pocs Recursos Que Disposa Per Pagar Ler Remeses de Cereal i Els Transports.

Tipus de document

Textual

Autor

Domènec Gispert

Productor

Consell de Cent, Ajuntament Modern / Productor

Consellers / Productor

Data inicial

22/08/1714 - 22/08/1714

Resum general

Tramet còpia d'una carta on dubtava de l'avís de Domènec Roca relatiu a l'arribada a Mallorca d'un llaut procedent de Maó i que l'esquadra anglesa estava entrant en aquest port, procedent d'Alger. Tantmateix comunica que el dia 25 d'agost tindrà carregades 4.000 quarteres de blat. Els nòlits li costen 6.000 peces de vuit, que no pot pagar amb diners dels consellers, per la qual cosa ha d'empenyorar el seu patrimoni personal. Per transportar el blat farà servir les tres fragates d'Onofre Barceló. Ha escrit al comte d'Atalaya, al virrei de Nàpols i altres personalitas perquè li enviïn urgentment provisions. Demana als consellers que no entretinguin els vaixells de tornada, car a Mallorca fan falta per ús dels particulars. Comenta unes declaracions del virrei que han estat tretes de context i la necessitat de disposar de bastiments per tranpsortar blat i de diners per comprar-lo, car està molt endeutat i no pot fer-los efectius.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

És còpia de la unitat de catalogació número UC 338.

Cota

1B.X-127

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona