Inici

Ajuntament de Barcelona

Codi de classificació

AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona

Títol

Ajuntament de Barcelona

Tipus de document

Sense especificar

Productor

Consell Municipal de Gràcia / Productor

Data inicial

01/01/1974 - 31/12/2006

Resum general

Aquest fons està format bàsicament per la documentació provinent de les poques competències administratives que tenien les antigues juntes municipals de districte fins l'any 1979 en que es constitueix el primer Ajuntament democràtic, llavors trobarem la documentació del Consell Municipal de Districte sobre tot a partir de 1984 en que s'aprovà el Reglament de descentralització i participació ciutadana que dividia la ciutat en 10 districtes i en que es comença a dotar als districtes de moltes competències i d'una estructura administrativa complexa dirigida per un gerent i estructurat en divisions: serveis tècnics, serveis personals i secretaria tècnica, és per tant tota la documentació derivada de totes aquestes competències les que forneixen aquest fons.

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia