Inici

C06-b180. Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, Establecida por Su Magestad con Decreto de Diez Y Seis de Enero de Mil Setecientos Y Diez Y Seis. - Edicto Publicado en 22 Marzo 1734 para la Observancia de los Nuevos Aranzeles Generales Que con Real Provision del Consejo de 4 de Febrero de 1734 Se Han Establecido, Y Mandan Guardar por la Escivania Principal del Govierno, Y Acuerdo de la Real Audiencia, Escrivania de Camara, Y Demas Tribunales, Notarios, Y Otras Personas de Esta Ciudad, Y Principado de Cataluña.

Codi de classificació

AHCB4-236/C06-Ms.B Manuscrits B (Ms.B)

Títol

C06-b180. Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, Establecida por Su Magestad con Decreto de Diez Y Seis de Enero de Mil Setecientos Y Diez Y Seis. - Edicto Publicado en 22 Marzo 1734 para la Observancia de los Nuevos Aranzeles Generales Que con Real Provision del Consejo de 4 de Febrero de 1734 Se Han Establecido, Y Mandan Guardar por la Escivania Principal del Govierno, Y Acuerdo de la Real Audiencia, Escrivania de Camara, Y Demas Tribunales, Notarios, Y Otras Personas de Esta Ciudad, Y Principado de Cataluña.

Tipus de document

Textual

Productor

Desconegut / Productor

Data inicial

01/01/1716 - 31/12/1734

Resum general

Foli 1 a 20: el que indiquen els títols
Foli 23 a 32: temes jurídics per ordre alfabètic
Foli 87 a 110v: notes jurídiques per ordre alfabètic.
Foli 112 a 173v: súpliques fetes per els fills i hereus per qüestions d'herència. Un índex: foli 170 a [..]
Causa entre els cònjuges Francesc Salvador de Erill i Orcau i Maria Martina Funes de Villalpando i Gurrea, vescomtes de Joch, barons d'Orcau contra Pere Bo [..] tura de Bolea marquès de Torres Villamunt, comte de Robles i Montagut.
Foli 176: causa entre la vila d'Aleixar i els terratinents de Vilaplana i Maspujols.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

Tapes pergamí. 4rt. En el llom: Atnotaci. Laudemi [..]riar.
Folis: 3 blanc. 177 numerats. 27 blancs sense numerar
20 folis impresos a Barcelona per Josep Teixidó, impressor del Rei amb el decret de Felip V
Folis en blanc: 1v, 6v, 7v, 21 a 22v, 32v, 76v, 77v, 86v, 88v, 93v, 94v, 96, 96v, 99v, 100v, 102v, [..] a 109v, 111, 111v, 121v, 174, 174v, 177v al final.
Castellà. Llatí. Català (foli 164v, 165, 165v)
Ex-libris Eduard Toda

Cota

C06-B180

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona