Inici

Obiols, D. Pagament de Llegats de José Lligé

Codi de classificació

03.04 Col·laboradors

Títol

Obiols, D. Pagament de Llegats de José Lligé

Tipus de document

Textual

Productor

Casa Brusi / Productor

Data inicial

04/12/1821 - 04/12/1821

Resum general

Carta de pagament de dos llegats testamentaris de José Lligé, un de 50 ll.a favor de José Lligé, pare i un altre de duescentes ll. a favor de Ignacia Niqui. Consta que Domingo Obiols i Francisco Nicolau son co-hereus

Cota

5D80/C28/32

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona