Inici

Obiols, D. Préstec Amb Fiança

Codi de classificació

03.04 Col·laboradors

Títol

Obiols, D. Préstec Amb Fiança

Tipus de document

Textual

Productor

Casa Brusi / Productor

Data inicial

05/04/1822 - 05/04/1822

Resum general

Préstec amb fiança fet pels tres marmessors del testament de José Lligé a favor de José Martí. La quantitat prestada son dues unces de setze duros cadascuna i la fiança son unes arracades de tres ametlles de topaci i diamants i dos anells. Si no paga dins del termini previst els prestamistes vendran les arracades, recuperaran el préstec i li retornaran l'excedent del valor.

Cota

5D80/C28/33

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona