Inici

Polígono Circunscrito a la Zona 2ª del Plano General de Barcelona.

Número de registre

02693

Codi de classificació

C02.03 C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals

Títol

Polígono Circunscrito a la Zona 2ª del Plano General de Barcelona.

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Garriga Roca, Miquel

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/06/1859 - 01/06/1859

Resum general

Plànol d'un sector de Barcelona; comprès entre el glacis de l'ex-muralla (nord), Passeig de Sant Joan (est), carrers de Ferran, Jaume I i Princesa (sud) i Rambla del Centre, Sant Josep, Estudis i Canaletes (oest). El document porta anotacions en color vermell, blau i negre per indicar respectivament, càlculs en metres i graus fets sobre la localitat; triangulació i noms de barris, numeració de mansanes i lloc ocupat pels edificis.

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Cota

DIGITALITZAT. 2.4 / 213

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona