Inici

Himno Oficial del Congreso Mariano Montfortiano de Barcelona 1918

Codi de classificació

02.01 Música sacra

Títol

Himno Oficial del Congreso Mariano Montfortiano de Barcelona 1918

Tipus de document

Visual

Autor

Iruarrizaga, Luís

Productor

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona / Productor

Data inicial

01/01/1918 - 31/12/1918

Resum general

Música per a veu. A. Boileau. Provença 285

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Cota

C18/G4C16/099

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona