Inici

01/1a-1558. Atorgament de Gaufred Sort, Abat del Monestir de Sant Cugat del Vallès, Al Monjo Joan Amat de la Pabordia del Vallès d'Aquest Monestir.

Codi de classificació

01/1A Pergamins

Títol

01/1a-1558. Atorgament de Gaufred Sort, Abat del Monestir de Sant Cugat del Vallès, Al Monjo Joan Amat de la Pabordia del Vallès d'Aquest Monestir.

Tipus de document

Textual

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

24/01/1504 - 24/01/1504

Resum general

Gaufred Sort, abat del monestir de Sant Cugat del Vallès, confereix i assigna al monjo fra Joan Amat la pabordia del Penedès d'aquest monestir, amb els seus drets i les seves pertinences, vacant des que el seu titular fra Francesc de Pla havia obtingut la pabordia major del monestir. L'abat li fa lliurament de la possessió corporal de la pabordia amb la imposició del birret, i en rep el jurament de fidelitat, d'obediència i de bona administració de la pabordia. L'abat ordena a tots els monjos i súbdits del monestir que responguin i facin respondre al nou paborde i al seu procurador de tots els drets, les rendes i altres utilitats que corresponguin a la seva pabordia.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

Domènec Ferrís, ciutadà de Barcelona, per autoritats apostòlica i reial notari públic.

Notes de descripció

Hi manca el segell abacial.

Cota

Calaix 16-4/carpeta 75

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona