Inici

01/1a-1557. Testament de Violant, Vídua de Dalmau de Queralt, Senyor de la Baronia de Santa Coloma de Queralt, Filla dels Difunts Joan Ros, Professor de Lleis, i de Margarida, Ciutadans de Barcelona.

Codi de classificació

01/1A Pergamins

Títol

01/1a-1557. Testament de Violant, Vídua de Dalmau de Queralt, Senyor de la Baronia de Santa Coloma de Queralt, Filla dels Difunts Joan Ros, Professor de Lleis, i de Margarida, Ciutadans de Barcelona.

Tipus de document

Textual

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

09/01/1504 - 09/01/1504

Resum general

Testament de Violant, muller de Dalmau de Queralt, difunt, senyor de la baronia de Santa Coloma de Queralt, filla de Joan Ros, professor de lleis, i de la seva muller Margarida, ciutadans de Barcelona, difunts. Nomena almoiners fra Pere Joan, mestre en sacra pàgina, conventual dels Predicadors de Barcelona, i Guillem Pere Dusai, cavaller, domiciliat a la ciutat de Barcelona. Vol ser enterrada a l'església del monestir de la Mercè, en el sepulcre familiar situat davant de la capella dels Dolors, en la qual capella institueix una missa diària perpètua, anomenada d'estaca, dotada amb un censal mort de 18 lliures de pensió anual i de 360 lliures de preu, carregat sobre la ciutat de Barcelona. Fa llegats piadosos per a la seva sepultura i per a cinc trentenaris de misses a les esglésies de Sant Jaume, Sant Miquel, i els convents de la Mercè, dels Predicadors i de Santa Maria de Jesús, aquest darrer ubicat en el territori de la ciutat. Reparteix 150 lliures entre els seus nebots els germans Enríquez de la Carra: Bertran, canonge de Barcelona, Baltasar, Joan, Isabel, Maria, monja de Santa Maria de Jonqueres, i Elionor, a condició que no pledegin per raons d'herència amb la seva hereva universal. Fa llegats a l'Hospital de la Santa Creu, de Barcelona, a la seva neboda Isabel ja esmentada, i a Joana i Caterina, serventes, perquè es puguin casar totes tres. Nomena hereva seva universal la seva neboda Anna, filla del seu difunt germà Guerau Ros, ciutadà de Barcelona.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

Francesc Carbonell, escrivà del rei i per la seva autoritat notari públic de Barcelona.
Al dors, en lletra coetània: "Testamentum nobilis dopne Violantis de Queralt".

Cota

Calaix 16-4/carpeta 75

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona