Inici

La Joventut d'Una Àrea Urbana Desfavorida: Nou Barris (Barcelona)

Número d'expedient

0693

Codi de classificació

03.03 Econòmia social

Títol

La Joventut d'Una Àrea Urbana Desfavorida: Nou Barris (Barcelona)

Tipus de document

Textual

Productor

Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris / Productor

Data inicial

01/01/1988 - 31/12/1988

Resum general

La Juventud de un area urbana desfavorecida: Nou Barris (Barcelona) juny de 1988, es
tracta d?una còpia d?un ampli estudi comparatiu d?àmbit sòcio-econòmic, promogut per
l?OCDE, i desenvolupat en les ciutats de Metz, Boston, Glasgow i Barcelona. En aquesta
última ciutat l?àmbit de l?estudi s?ha reduït al Districte de Nou Barris. Aquest estudi, obra del
CED-9B, es centra bàsicament en el període de transició escola-treball i en els programes
que es desenvolupen per lluitar contra l?atur juvenil en cada territori.
En aquest sentit, l?estudi analitza i fa una valoració de:
1. El context socio-cultural.
2. Les característiques de l?escolaritat.
3. El mercat de treball i les característiques de l?ocupació.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Signatura topogràfica

C - 19

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris