Inici

Reportatge Fotogràfic de l'Exposició Titulada "cartografia Ortigiana" Organitzada Pel Grup Ortígea a la Seu del Districte de Gràcia

Número d'expedient

0559

Número de registre

0559

Codi de classificació

L117 Programació i organització d'exposicions

Títol

Reportatge Fotogràfic de l'Exposició Titulada "cartografia Ortigiana" Organitzada Pel Grup Ortígea a la Seu del Districte de Gràcia

Tipus de document

Fotogràfic

Autor

Desconegut

Productor

Districte de Gràcia. Serveis Tècnics / Productor

Data inicial

01/01/2000 - 30/01/2000

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes d'identificació

ALB020/0110-0111 (positius)

Signatura topogràfica

Àlbum - 20

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Gràcia