Inici

Plano General de Reforma de Barcelona. Estensivo Al Ensanche en Su Estado Actual.

Número de registre

02960

Codi de classificació

C02.02 C02.02 Subcol·lecció de plànols urbans generals

Títol

Plano General de Reforma de Barcelona. Estensivo Al Ensanche en Su Estado Actual.

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Garriga Roca, Miquel

Productor

Garriga Roca, Miquel / Productor

Data inicial

01/08/1868 - 01/08/1868

Resum general

Plànol general de reforma interior i eixample corresponent a l'any 1868. Nomenclatura de carrers. L'autor expressa en diferents colors, no solament l'estat actual sino les modificacions que s'anirien produint.

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Notes d'identificació

Firmat "El Arqtº Mupal. Miguel Garriga y Roca"

Cota

DIGITALITZAT Tuboteca. A43

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona