Inici

Pl[Ant]a de la Civtat D. B[Arc]celona Acitiada Lo Añ 1697.

Número de registre

05150

Codi de classificació

C02.02 C02.02 Subcol·lecció de plànols urbans generals

Títol

Pl[Ant]a de la Civtat D. B[Arc]celona Acitiada Lo Añ 1697.

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Desconegut

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/01/1697 - 31/12/1697

Resum general

La ciutat murallada, amb el mar a dalt, en disposició inversa a l'habitual, i sense indicació dels carrers, però amb les trinxeres i bateries de l'exèrcit assetjador. Un mur uneix la muralla a la zona de Sant Pau amb el castell de Montjuïc

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Cota

DIGITALITZAT. 1.3 / 103

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona